کلینیک مو ایران یا کلینیک کاشت موی دکتر رضائی موفق به دریافت پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی پوست و مو از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شد و از این به بعد با نام کلینیک تخصصی پوست و موی آدنیس و با مجوز فعالیت از وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در امر کاشت مو ادامه فعالیت دارد